Visual Effects voor een korte film; Soul City. Voor het Utrecht over Utrecht contest.